Böcker

Om tidskriften

Tidskrifters historia

Tidskriften uppstod på 1600-talet samtidigt med uppkomsten av en borgerlig offentlig sfär i kamp mot feodala institutioner och en absolut monarki. Diskussioner flyttades från adelsmännens salonger till klubbar, kaffehus och tidskrifter som gav medelklassen friare forum att lägga fram sina idéer om samhället. Detta skedde först i England med tidskrifter som The Tatler och The Spectator. Den troligen första svenska tidskriften var Relationes Curiosae (Tänkvärda meddelanden) från 1682 som mest innehöll kuriosa om vidskepligheter.

 

Senaste numret

Vol 1 Nr 1 (2021): Det första numret
					Visa Vol 1 Nr 1 (2021): Det första numret

Det första numret är unikt i sitt slag på grund av att det är det startskottet för TFF. 

Publicerad: 2021-01-28
Visa alla nummer

En tidskrift eller ett magasin är en sorts periodisk skrift. Den skiljer sig från dagstidningen genom att inte komma ut lika ofta och (vanligen) inte förmedla allmänna dagsnyheter. Istället är den i regel inriktad på ett speciellt ämnesområde.